Polish English

Konkurs fotograficzny pn. "Piękno Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie"

logo BIO     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Piękno Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie". Czas trwania konkursu od 1 września do 30 października 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie.

Regulamin konkursu fotograficznego
pn. „Piękno Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie”

1. Organizator konkursu:
Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
2. Cel konkursu:
1) Aktywizacja młodzieży szkolnej w dziedzinie umiejętności korzystania z zasobów przyrody bez bezpośredniej ingerencji i jej uszczuplenia.
2) Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
3) Poznawanie piękna przyrody GWPK.
4) Pobudzanie wrażliwości na piękno krajobrazów i ład przestrzenny.
5) Kształtowanie estetycznych wrażeń artystycznych.
6) Rozwijanie zdolności i talentów fotograficznych wśród młodzieży.
7) Wyszukiwanie osobliwości przyrodniczych GWPK.
3. Uczestnictwo w konkursie:
W konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych:
- Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas IV – VI
- Kategoria II – młodzież gimnazjów
- Kategoria III – młodzież szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów
We wszystkich kategoriach obowiązują wyłącznie prace indywidualne, nie będą oceniane prace zespołowe.
4. Forma prac konkursowych:
1) Prace konkursowe (zdjęcia) należy wykonać w dowolnej technice w postaci odbitek w formacie 15 x 21 oraz plików cyfrowych na płycie CD
2) Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
3) Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą dane o autorze:

  • imię i nazwisko autora,
  • wiek,
  • nazwa i adres szkoły,
  • krótki opis prezentowanego elementu przyrodniczego (zdjęcia) oświadczenie treści: „Oświadczam, iż jestem autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu pt. „Piękno Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie”

4) Przy ocenie prac konkursowych komisje kierują się następującymi kryteriami:

  • zgodnością pracy z regulaminem,
  • wartością merytoryczną pracy,
  • samodzielnością pracy,
  • oryginalnością ujęcia tematu,
  • ogólną estetyką.

5) Decyzje komisji konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Termin konkursu:
1) Czas trwania konkursu: od 1września do 30 października bieżącego roku.
2) Uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników – około 20 listopada bieżącego roku.
6. Nagrody:
Dla laureatów konkursu przyznawane będą nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia: Komisje konkursowe (gminna i parkowa) po uzgodnieniu z organizatorem konkursu mają prawo do innego podziału puli nagród.
7. Postanowienia końcowe:
1) Wszystkie prace konkursowe nie będą zwracane autorom lecz wykorzystywane w działalności wystawienniczej i wydawniczej Parku. Tym samym autor ceduje prawa autorskie do wykonanych zdjęć na organizatorów.
2) Osoby prezentujące swoje prace w konkursie, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
3) Z najlepszych prac konkursowych zorganizowana będzie wystawa pokonkursowa.
4) Na wykonanie fotografii przedstawiających dziko wstępujące zwierzęta objęte ochroną gatunkową – autor winien posiadać stosowne zezwolenie Wojewody.

Organizatorzy

Koordynator konkursu z ramienia GWPK:
Lesław Urbankiewicz - tel. (54) 284 22 26

Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zasady zachowania prywatności Użytkowników Serwisu

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; wyświetlania i treści multimedialnych; integracji z portalami społecznościowymi;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

GWPK w Kowalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych przeglądarkach?


Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików cookie Domyślne blokowanie plików cookie Domyślne zezwalanie na pliki cookie Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen


Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.


Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.


Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.


Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.