Warsztaty przyrodnicze w Tleniu

logo BIO       W miniony wtorek 17 marca br. dziesięcioosobowa grupa gimnazjalistów z Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu wyjechała do Tlenia na pierwsze dwudniowe warsztaty przyrodnicze w ramach projektu pod nazwą „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim". Jest to projekt o zasięgu wojewódzkim, którego odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych oraz osoby dorosłe: nauczyciele i inne osoby odpowiedzialne za jakość edukacji, pracownicy samorządowi, członkowie organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń.

Projekt jest innowacyjnym spojrzeniem na możliwości edukacji ekologicznej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. Jego celem jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą a także zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej.

 

źródło: www.katolik-swiecie.pl