Polish English

Statystyki projektu

Statystyki z prowadzonych zajęć w projekcie

 

Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy


Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy

Grudzień 2014 r.
1. Konferencja otwierająca projekt "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim" – 08.12.2014 r. – 99 os.
Styczeń 2015 r. - brak
Luty 2015 r. - brak
Marzec 2015 r. - brak
Kwiecień 2015 r.
1. Seminarium „Szata roślinna GWPK w kontekście bioróżnorodności – 22.04.2015 r. – 51 os.
2. Warsztaty ABC geocachingu – 22.04.2015 r. – 30 os.
3. Warsztaty ABC geocachingu – 24.04.2015 r. – 32 os.
4. Warsztaty fotograficzne – 21-22-24.04.2015 r. – 20 os.
Maj 2015 r.
1. Warsztaty ABC geocachingu – 06.05.2015 r. – 20 os.
2. Warsztaty ABC geocachingu – 08.05.2015 r. – 20 os.
3. Warsztaty ABC geocachingu – 27.05.2015 r. – 26 os.
Czerwiec 2015 r. - brak
Lipiec 2015 r. - brak
Sierpień 2015 r.
1. Konferencja o stanie zaawansowania projektu BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim – 28.08.2015 r. – 80 os.

Wrzesień 2015 r.
1. Warsztaty ABC geocachingu – 22.09.2015 r. – 23 os.
2. Warsztaty ABC geocachingu – 29.09.2015 r. – 22 os.
Październik 2015 r.
1. Warsztaty ABC geocachingu – 06.10.2015 r. – 24 os.
2. Warsztaty ABC geocachingu – 12.10.2015 r. – 22 os.
3. Warsztaty ABC geocachingu – 20.10.2015 r. – 21 os.
4. Dni otwarte ogrodu edukacyjnego Rycykowy Zakątek – 22.10.2015 r. – 581 os.
5. Warsztaty fotograficzne – 26-27-28.10.2015 r. – 20 os.
6. Konkurs „Piękno Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie” – 01.09 – 30.10.2015 r. – 30 os.
7. Konkurs „Znam przyrodę Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 01.09 – 30.10.2015 r. – 141 os.
8. Zwiad terenowy po Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym – 01.09.2015 r. – 30.10.2015 r. – 19 os.
Listopad 2015 r.
1. Seminarium „Bioróżnorodność w procesie edukacyjnym na przykładzie GWPK” – 22.11.2015 r. – 64 os.
Grudzień 2015 r. - brak

______________

Styczeń 2016 r.
1. Prelekcja „Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w pigułce” – 27.01.2016 r. – 13 os.
2. Prelekcja „Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w pigułce” – 27.01.2016 r. – 13 os.
Luty 2016 r.
1. Prelekcja „Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w pigułce” – 11.02.2016 r. – 11 os.
2. Prelekcja „Fauna GWPK” – 15.02.2016 r. – 11 os.
3. Prelekcja „Fauna GWPK” – 15.02.2016 r. – 10 os.
Marzec 2016 r.
1. Prelekcja „Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej – 08.03.2016 r. – 10 os.
2. Prelekcja „Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej – 08.03.2016 r. – 12 os.
3. Prelekcja „Wartości przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego – 09.03.2016 r. – 15 os.
4. Prelekcja „Zwiastuny wiosny w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym” – 11.03.2016 r. – 21 os.
Kwiecień 2016 r.
1. Prelekcja „Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w pigułce” – 13.04.2016 r. – 24 os.
2. Prelekcja „Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w pigułce” – 16.04.2016 r. – 39 os.
3. Prelekcja „Ptaki Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego – obserwacje ornitologiczne” – 19.04.2016 r. – 43 os.
4. Prelekcja „Ptaki Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 21.04.2016 r. – 41 os.
5. Prelekcja „Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w pigułce” – 21.04.2016 r. – 28 os.
6. Prelekcja „Ptaki GWPK, Rezerwaty GWPK, Jezioro Rakutowskie” – 26.04.2016 r. – 29 os.
7. Prelekcja „Ptaki GWPK, Rezerwaty GWPK, Jezioro Rakutowskie” – 27.04.2016 r. – 28 os.
8. Prelekcja „Wartości przyrodnicze i krajobrazowe” – 29.04.2016 r. – 15 os.
Maj 2016 r.
1. Prelekcja „Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w pigułce” – 05.05.2016 r. – 28 os.
2. Prelekcja „Ptaki rezerwatu Jezioro Rakutowskie” – 05.05.2016 r. – 19 os.
3. Prelekcja „Charakterystyka klimatu Doliny Wisły między Płockiem a Włocławkiem – 06.05.2016 r. – 37 os.
4. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 11.05.2016 r. – 15 os.
5. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 11.05.2016 r. – 27 os.
6. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 12.05.2016 r. – 15 os.
7. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 12.05.2016 r. – 20 os.
8. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 18.05.2016 r. – 20 os.
9. Prelekcja „Charakterystyka klimatu Doliny Wisły między Płockiem a Włocławkiem – 19.05.2016 r. – 36 os.
10. Prelekcja „Flora GWPK i jej zależność od typu środowiska” – 19.05.2016 r. – 19 os.
11. Prelekcja „Działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych” – 20.05.2016 r. – 32 os.
12. Prelekcja „Fauna Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 23.05.2016 r. – 17 os.
13. Prelekcja „Flora GWPK i jej zależność od typu środowiska” – 23.05.2016 r. – 16 os.
14. Prelekcja „Ptaki wokół nas” – 25.05.2016 r. – 24 os.
15. Prelekcja „Charakterystyka klimatu Doliny Wisły między Płockiem a Włocławkiem – 31.05.2016 r. – 25 os.
Czerwiec 2016 r.
1. Prelekcja „Fauna GWPK” – 07.06.2016 r. – 22 os.
2. Prelekcja „Flora GWPK i jej zależność od typu środowiska” – 07.06.2016 r. – 21 os.
3. Prelekcja „Fauna GWPK” – 08.06.2016 r. – 20 os.
4. Prelekcja „Flora GWPK i jej zależność od typu środowiska” – 08.06.2016 r. – 20 os.
5. Prelekcja „Stanowiska lęgowe ptaków” – 08.06.2016 r. – 38 os.
6. Prelekcja „Tajemnice przyrody Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 09.06.2016 r. – 25 os.
7. Prelekcja „Ptaki obszarów wodno-błotnych występujące na terenie GWPK” – 10.06.2016 r. – 54 os.
8. Prelekcja „Mrówki i ich rola w ekosystemie” – 13.06.2016 r. – 16 os.
9. Prelekcja „Ptaki wokół nas” – 13.06.2016 r. – 25 os.
10. Prelekcja „Działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych” – 14.06.2016 r. – 17 os.
11. Prelekcje „Walory Przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 14.06.2016 r. – 25 os.
12. Prelekcja „Tajemnice przyrody Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 16.06.2016 r. – 18 os.
13. Prelekcja „Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w pigułce” – 21.06.2016 r. – 35 os.
14. Prelekcja „Charakterystyka klimatu Doliny Wisły między Płockiem a Włocławkiem – 22.06.2016 r. – 26 os.
15. Prelekcja „Ptaki wokół nas” – 23.06.2016 r. – 34 os.
16. Prelekcja „Charakterystyka klimatu Doliny Wisły między Płockiem a Włocławkiem – 29.06.2016 r. – 70 os.
17. Prelekcja „Ptaki obszarów wodno-błotnych występujące na terenie GWPK” – 29.06.2016 r. – 70 os.
Lipiec 2016 r.
1. Prelekcja „Działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych” – 08.07.2016 r. – 49 os.
2. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 11.07.2016 r. – 25 os.
3. Prelekcja „Tajemnice przyrody Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 11.07.2016 r. – 26 os.
4. Prelekcja „Flora GWPK i jej zależność od typu środowiska” – 20.07.2016 r. – 37 os.
Sierpień 2016 r.
1. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 17.08.2016 r. – 35 os.
2. Prelekcja „Ptaki obszarów wodno-błotnych występujące na terenie GWPK” – 23.08.2016 r. – 14 os.
3. Prelekcja „Ptaki wokół nas” – 23.08.2016 r. – 17 os.
Wrzesień 2016 r.
1. Prelekcja „Fauna GWPK” – 15.09.2016 r. – 22 os.
2. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce na przykładzie GWPK” – 16.09.2016 r. – 25 os.
3. Prelekcja „Ptaki wokół nas” – 16..09.2016 r. – 35 os.
4. Prelekcja „Ptaki rezerwatu Jezioro Rakutowskie” – 19.09.2016 r. – 71 os.
5. Prelekcja „Pszczoły i ich rola w ekosystemie” – 23.09.2016 r. – 33 os.
6. Prelekcja „Flora GWPK i jej zależność od typu środowiska” – 23.09.2016 r. – 31 os.
7. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 23.09.2016 r. – 38 os.
8. Prelekcja „Ptaki wokół nas” – 23.09.2016 r. – 28 os.
9. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 23.09.2016 r. – 24 os.
10. Prelekcja „Flora GWPK i jej zależność od typu środowiska” – 23.09.2016 r. – 25 os.
11. Prelekcja „Flora GWPK i jej zależność od typu środowiska” – 26.09.2016 r. – 26 os.
12. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 26.09.2016 r. – 23 os.
13. Prelekcja „Mrówki i ich rola w ekosystemie” – 27.09.2016 r. – 20 os.
14. Prelekcja „Pszczoły i ich rola w ekosystemie” – 27.09.2016 r. – 20 os.
15. Prelekcja „Ptaki Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 28.09.2016 r. – 30 os.
16. Prelekcja „Flora GWPK i jej zależność od typu środowiska” – 29.09.2016 r. – 15 os.
17. Prelekcja „Charakterystyka klimatu Doliny Wisły między Płockiem a Włocławkiem – 29.09.2016 r. – 36 os.
18. Prelekcja „Ptaki obszarów wodno-błotnych występujące na terenie GWPK” – 30.09.2016 r. – 20 os.
19. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 30.09.2016 r. – 25 os.
Październik 2016 r.
1. Prelekcja „Charakterystyka klimatu Doliny Wisły między Płockiem a Włocławkiem – 03.10.2016 r. – 21 os.
2. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 04.10.2016 r. – 20 os.
3. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 05.10.2016 r. – 42 os.
4. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 06.10.2016 r. – 43 os.
5. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 10.10.2016 r. – 20 os.
6. Prelekcja „Fauna GWPK” – 11.10.2016 r. – 25 os.
7. Prelekcja „Ptaki wokół nas” – 11.10.2016 r. – 25 os.
8. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 12.10.2016 r. – 25 os.
9. Prelekcja „Flora GWPK i jej zależność od typu środowiska” – 12.10.2016 r. – 25 os.
10. Prelekcja „Charakterystyka klimatu Doliny Wisły między Płockiem a Włocławkiem – 28.10.2016 r. – 35 os.
Listopad 2016 r.
1. Prelekcja „Przyrządy i pomiary składników pogody – zajęcia w ogródku meteorologicznym” – 08.11.2016 r. – 15 os.
2. Prelekcja „Mikroskopowanie czyli świat pod mikroskopem” – 09.11.2016 r. – 16 os.
3. Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 16.11.2016 r. – 18 os.
Grudzień 2016 r. - brak
Styczeń 2017 r. - brak
Luty 2017 r.
Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 01.02.2017 r. – 17 os.
Marzec 2017 r.
Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 14.03.2017 r. – 27 os.
Prelekcja „Walory przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – 14.03.2017 r. – 20 os.

 

Film „tajemnice przyrody Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego”
Styczeń 2016 r. - brak
Luty 2016 r.

Marzec 2016 r. - brak
Kwiecień 2016 r. - brak
Maj 2016 r.
1. 05.05.2016 r. – 28 os.
2. 05.05.2016 r. – 25 os.
3. 06.05.2016 r. – 37 os.
4. 11.05.2016 r. – 27 os.
5. 12.05.2016 r. – 35 os.
6. 16.05.2016 r. – 25 os.
7. 17.05.2016 r. – 26 os.
8. 19.05.2016 r. – 36 os.
9. 20.05.2016 r. – 26 os.
10. 23.05.2016 r. – 33 os.
11. 24.05. 2016 r. – 25 os.
12. 25.05.2016 r. – 27 os.
13. 31.05.2016 r. – 25 os.
Czerwiec 2016 r.
1. 02.06.2016 r. – 25 os.
2. 03.06.2016 r. – 26 os.
3. 06.06.2016 r. – 25 os.
4. 07.06.2016 r. – 43 os.
5. 08.06.2016 r. – 40 os.
6. 09.06.2016 r. – 25 os.
7. 13.06.2016 r. – 41 os.
8. 14.06.2016 r. – 25 os.
9. 16.06.2016 r. – 33 os.
10. 21.06.2016 r. – 35 os.
11. 22.06.2016 r. – 26 os.
12. 23.06.2016 r. – 34 os.
13. 29.06.2016 r. – 70 os.
Lipiec 2016 r.
1. 11.07.2016 r. – 25 os.
2. 11.07.2016 r. – 26 os.
3. 20.07.2016 r. – 37 os.
Sierpień 2016 r.
1. 23.08.2016 r. – 31 os.

Wrzesień 2016 r.
1. 15.09.2016 r. – 25 os.
2. 16.09.2016 r. – 25 os.
3. 26.09.2016 r. – 49 os.
4. 27.09.2016 r. – 40 os.
5. 28.09.2016 r. – 25 os.
6. 28.09.2016 r. – 25 os.
7. 30.09.2016 r. – 45 os.
Październik 2016 r.
1. 03.10.2016 r. – 25 os.
2. 04.10.2016 r. – 25 os.
3. 04.10.2016 r. – 25 os.
4. 11.10.2016 r. – 25 os.
5. 11.10.2016 r. – 25 os.
6. 12.10.2016 r. – 25 os.
7. 12.10.2016 r. – 25 os.
8. 28.10.2016 r. – 35 os.
Listopad 2016 r.
1. 15.11.2016 r. – 25 os.
2. 15.11.2016 r. – 25 os.
3. 17.11.2016 r. – 25 os.
4. 17.11.2016 r. – 25 os.
5. 17.11.2016 r. – 25 os.
6. 28.11.2016 r. – 25 os.
7. 29.11.2016 r. – 26 os.
8. 30.11.2016 r. – 27 os.
9. 30.11.2016 r. – 25 os.
10. 02.12.2016 r. – 26 os.
11. 02.12.2016 r. – 27 os.

 

Brodnicki Park Krajobrazowy


Brodnicki Park Krajobrazowy

Styczeń 2015 r. - brak

Luty 2015 r. - brak
Marzec 2015 r. - brak
Kwiecień 2015 r. - brak
Maj 2015 r.
1. Warsztaty „Jak w ulu” – 19.05.2015 r. – 19 os.
2. Warsztaty „Jak w ulu” – 20.05.2015 r. – 15 os.
3. Warsztaty „Owady nad wodą” – 20.05.2015 r. – 15 os.
4. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 25.05.2015 r. – 15 os.
5. Warsztaty „Nora lisa” – 25.05.2015 r. – 15 os.
6. Warsztaty „Owady nad wodą” – 25.05.2015 r. – 15 os.
7. Warsztaty „Owady nad wodą” – 26.05.2015 r. – 15 os.
8. Warsztaty „Nora lisa” – 26.05.2015 r. – 15 os.
9. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 27.05.2015 r. – 15 os.
10. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 28.05.2015 r. – 15 os.
11. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 28.05.2015 r. – 15 os.
12. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 29.05.2015 r. – 15 os.
13. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 29.05.2015 r. – 18 os.
Czerwiec 2015 r.
1. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 12.06.2015 r. – 15 os.
2. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 13.06.2015 r. – 15 os.
3. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 15.06.2015 r. – 18 os.
4. Warsztaty „Owady nad wodą” – 15.06.2015 r. – 15 os.
5. Warsztaty „Nora lisa” – 15.06.2015 r. – 15 os.
6. Warsztaty „Nora lisa” – 16.06.2015 r. – 17 os.
7. Warsztaty „Owady nad wodą” – 16.06.2015 r. – 19 os.
8. Warsztaty „Jak w ulu” – 17.06.2015 r. – 15 os.
9. Warsztaty „Owady nad wodą” – 17.06.2015 r. – 15 os.
10. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 18.06.2015 r. – 15 os.
11. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 18.06.2015 r. – 15 os.
12. Warsztaty „Jak w ulu” – 18.06.2015 r. – 15 os.
13. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 19.06.2015 r. – 15 os.
Lipiec 2015 r.
1. Warsztaty „Owady nad wodą” – 01.07.2015 r. – 15 os.
2. Warsztaty „Jak w ulu” – 01.07.2015 r. – 16 os.
3. Warsztaty „Nora lisa” – 06.07.2015 r. – 15 os.
4. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 09.07.2015 r. – 15 os.
5. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 17.07.2015 r. – 15 os.
Sierpień 2015 r.
1. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 05.08.2015 r. – 15 os.
2. Warsztaty „Nora lisa” – 05.08.2015 r. – 15 os.
3. Warsztaty „Owady nad wodą” – 05.08.2015 r. – 15 os.
4. Warsztaty „Jak w ulu” – 11.08.2015 r. – 15 os.
5. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 11.08.2015 r. – 17 os.
Wrzesień 2015 r.
1. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 02.09.2015 r. – 15 os.
2. Warsztaty „Owady nad wodą” – 03.09.2015 r. – 15 os.
3. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 04.09.2015 r. – 15 os.
4. Warsztaty „Jak w ulu” – 05.09.2015 r. – 17 os.
5. Warsztaty „Jak w ulu” – 07.09.2015 r. – 15 os.
6. Warsztaty „Owady nad wodą” – 08.09.2015 r. – 15 os.
7. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 09.09.2015 r. – 18 os.
8. Warsztaty „Jak w ulu” – 10.09.2015 r. – 15 os.
9. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 11.09.2015 r. – 15 os.
10. Warsztaty „Nora lisa” – 12.09.2015 r. – 15 os.
11. Warsztaty „Nora lisa” – 14.09.2015 r. – 17 os.
12. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 15.09.2015 r. – 15 os.
13. Warsztaty „Nora lisa” – 16.09.2015 r. – 15 os.
14. Warsztaty „Owady nad wodą” – 17.09.2015 r. – 15 os.
15. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 25.09.2015 r. – 15 os.
16. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 28.09.2015 r. – 15 os.
17. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 29.09.2015 r. – 15 os.
18. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Bioróżnorodność wokół nas” – 01.06. – 30.09.2015 r. – 20 os.
19. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas” – 01.06. – 30.09.2015 r. – 20 os.
Październik 2015 r.
1. Dni otwarte „Zapraszamy do Miętowego Gaju” – 30.09 – 01.10.2015 r. – 503 os.
2. Warsztaty „Nory bobrowe” – 02.10.2015 r. – 16 os.
3. Warsztaty „Jak w ulu” – 05.10.2015 r. – 15 os.
4. Warsztaty „Nory bobrowe” – 06.10.2015 r. – 15 os.
5. Warsztaty „Jak w ulu” – 07.10.2015 r. – 15 os.
6. Warsztaty „Nora lisa” – 09.10.2015 r. – 15 os.
7. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 12.10.2015 r. – 15 os.
8. Warsztaty „Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego” – 13.10.2015 r. – 15 os.
9. Warsztaty „Nora lisa” – 14.10.2015 r. – 15 os.
10. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 15.10.2015 r. – 15 os.
11. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 16.10.2015 r. – 15 os.
12. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 19.10.2015 r. – 16 os.
13. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 20.10.2015 r. – 18 os.
14. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 22.10.2015 r. – 15 os.
Listopad 2015 r.
1. Warsztaty „Tropami zwierząt” – 06.11.2015 r. – 15 os.
2. Warsztaty „Tropami zwierząt” – 09.11.2015 r. – 15 os.
Grudzień 2015 r. - brak
Styczeń 2016 r.

1. Warsztaty „Nora lisa” – 20.01.2016 r. – 15 os.
2. Warsztaty „Nora lisa” – 21.01.2016 r. – 17 os.
3. Warsztaty „Nora lisa” – 22.01.2016 r. – 20 os.
4. Warsztaty „Jak w ulu” – 25.01.2016 r. –15 os.
5. Warsztaty „Jak w ulu” – 26.01.2016 r. – 15 os.
6. Warsztaty „Tropami zwierząt” – 27.01.2016 r. – 16 os.
7. Warsztaty „Tropami zwierząt” – 28.01.2016 r. – 15 os.
Luty 2016 r.
1. Warsztaty „Nora lisa” – 02.02.2016 r. – 21 os.
2. Warsztaty „Nora lisa” – 03.02.2016 r. – 15 os.
3. Warsztaty „ Nory bobrowe” – 04.02.2016 r. – 18 os.
4. Warsztaty „Nory bobrowe” – 05.02.2016 r. – 15 os.
5. Warsztaty „ Nory bobrowe” – 08.02.2016 r. – 15 os.
6. Warsztaty „ Jak w ulu” – 10.02.2016 r. – 15 os.
7. Warsztaty „ Jak w ulu” – 11.02.2016 r. – 15 os.
8. Warsztaty „Nora lisa” – 12.02.2016 r. – 15 os.
9. Warsztaty „Tropami zwierząt” – 15.02.2016 r. – 15 os.
10. Warsztaty „Tropami zwierząt” – 17.02.2016 r. –  15 os.
11. Warsztaty „Tropami zwierząt” – 19.02.2016 r. – 15 os.
Marzec 2016 r.
1. Warsztaty „ Jak w ulu” – 01.03.2016 r. – 17 os.
2. Warsztaty „ Jak w ulu” – 02.03.2016 r. – 15 os.
3. Warsztaty „ Nory bobrowe” – 03.03.2016 r. –  18 os.
4. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 04.03.2016 r. – 15 os.
5. Warsztaty „Owady nad wodą” – 05.03.2016 r. – 15 os.
6. Warsztaty „Roślinność BPK” – 07.05.2016 r. – 15 os.
7. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 08.03.2016 r. – 15 os.
8. Warsztaty „Zajęcia ornitologiczne” – 09.03.2016 r. – 15 os.                  
9. Warsztaty „Tropami zwierząt” – 10.03.2016 r. – 15 os.
10. Warsztaty „Tropami zwierząt” – 11.03.2016 r. – 15 os.
11. Warsztaty „Tropami zwierząt” – 12.03.2016 r. – 15 os.
12. Warsztaty „ Nory bobrowe” – 14.03.2016 r. – 15 os.
13. Warsztaty „Gniazdo perkoza” – 15.03.2016 r. – 15 os.
14. Warsztaty „ Nory bobrowe” – 16.03.2016 r. – 15 os.
15. Warsztaty „ Nory bobrowe” – 17.03.2016 r. – 15 os.
16. Warsztaty „ Nory bobrowe” – 18.03.2016 r. – 15 os.

 

Wdecki Park Krajobrazowy


Wdecki Park Krajobrazowy


Styczeń 2015 r. - brak

Luty 2015 r. - brak
Marzec 2015 r.
1. Warsztaty I Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu – 16-17.03.2015 r. – 10 os.
2. Warsztaty I Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiu – 16-17.03.2015 r. – 10 os.
3. Warsztaty I Gimnazjum w Zespole Szkół w Cekcynie - 16-17.03.2015 r. – 10 os.
4. Warsztaty I Publiczne Gimnazjum w Nowem nad Wisłą – 17-18.03.2015 r. – 10 os.
5. Warsztaty I Katolickie Gimnazjum im. Księdza Bernarda Sychty w Świeciu - 17-18.03.2015 r. – 10 os.
6. Warsztaty I Gimnazjum Publiczne w Lnianie - 17-18.03.2015 r. – 10 os.
7. Warsztaty I Gimnazjum Publiczne w Warlubiu – 18-19.03.2015 r. – 10 os.
8. Warsztaty I Gimnazjum Publiczne im. Prof. A. Hoffmanna w Gródku - 18-19.03.2015 r. – 10 os.
9. Warsztaty I Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie - 18-19.03.2015 r. – 10 os.
10. Warsztaty I Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jeżewie – 19-20.03.2015 r. – 10 os.
11. Warsztaty I Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Laskowicach Pomorskich – 19-20.03.2015 r. – 10 os.
12. Warsztaty I Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie - 19-20.03.2015 r. – 10 os.
13. Warsztaty I Gimnazjum nr 1 im. Akademii Chełmińskiej w Chełmnie – 20-21.03.2015 r. – 10 os.
14. Warsztaty I Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Piotra Sosnowskiego w Bysławiu – 20-21.03.2015 r. – 10 os.
15. Warsztaty I Gimnazjum w Śliwicach – 20-21.03.2015 r. – 10 os.
Kwiecień 2015 r.
1. Warsztaty II Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jeżewie – 13-14.04.2015 r. – 10 os.
2. Warsztaty II Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiu – 13-14.04.2015 r. – 10 os.
3. Warsztaty II Gimnazjum w Śliwicach – 13-14.04.2015 r. – 10 os.
4. Warsztaty II Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu – 14-15.04.2015 r. – 10 os.
5. Warsztaty II Gimnazjum nr 1 im. Akademii Chełmińskiej w Chełmnie – 14-15.04.2015 r. – 10 os.
6. Warsztaty II Gimnazjum w Zespole Szkół w Cekcynie - 14-15.04.2015 r. – 10 os.
7. Warsztaty II Publiczne Gimnazjum w Nowem nad Wisłą – 15-16.04.2015 r. – 10 os.
8. Warsztaty II Katolickie Gimnazjum im. Księdza Bernarda Sychty w Świeciu - 15-16.04.2015 r. – 10 os.
9. Warsztaty II Gimnazjum Publiczne w Lnianie - 15-16.04.2015 r. – 10 os.
10. Warsztaty II Gimnazjum Publiczne w Warlubiu – 16-17.04.2015 r. – 10 os.
11. Warsztaty II Gimnazjum Publiczne im. Prof. A. Hoffmanna w Gródku - 16-17.04.2015 r. – 10 os.
12. Warsztaty II Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie - 16-17.04.2015 r. – 10 os.
13. Warsztaty II Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Piotra Sosnowskiego w Bysławiu – 17-18.04.2015 r. – 10 os.
14. Warsztaty II Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Laskowicach Pomorskich – 17-18.04.2015 r. – 10 os.
15. Warsztaty II Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie - 17-18.04.2015 r. – 10 os.
Maj 2015 r.
1. Warsztaty III Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jeżewie – 11-12.05.2015 r. – 10 os.
2. Warsztaty III Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Laskowicach Pomorskich – 11-12.05.2015 r. – 10 os.
3. Warsztaty III Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie - 11-12.05.2015 r. – 10 os.
4. Warsztaty III Gimnazjum nr 1 im. Akademii Chełmińskiej w Chełmnie – 12-13.05.2015 r. – 10 os.
5. Warsztaty III Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Piotra Sosnowskiego w Bysławiu – 12-13.05.2015 r. – 10 os.
6. Warsztaty III Gimnazjum w Śliwicach – 12-13.05.2015 r. – 10 os.
7. Warsztaty III Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu – 13-14.05.2015 r. – 10 os.
8. Warsztaty III Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiu – 13-14.05.2015 r. – 10 os.
9. Warsztaty III Gimnazjum w Zespole Szkół w Cekcynie - 13-14.05.2015 r. – 10 os.
10. Warsztaty III Publiczne Gimnazjum w Nowem nad Wisłą – 13-14.05.2015 r. – 10 os.
11. Warsztaty III Katolickie Gimnazjum im. Księdza Bernarda Sychty w Świeciu - 14-15.05.2015 r. – 10 os.
12. Warsztaty III Gimnazjum Publiczne w Lnianie - 14-15.05.2015 r. – 10 os.
13. Warsztaty III Gimnazjum Publiczne w Warlubiu – 15-16.05.2015 r. – 10 os.
14. Warsztaty III Gimnazjum Publiczne im. Prof. A. Hoffmanna w Gródku - 15-16.05.2015 r. – 10 os.
15. Warsztaty III Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie - 15-16.05.2015 r. – 10 os.
Czerwiec 2015 r.
1. Warsztaty IV Gimnazjum Publiczne w Warlubiu – 15-16.06.2015 r. – 10 os.
2. Warsztaty IV Gimnazjum Publiczne im. Prof. A. Hoffmanna w Gródku - 15-16.06.2015 r. – 10 os.
3. Warsztaty IV Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie - 15-16.06.2015 r. – 10 os.
4. Warsztaty IV Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Laskowicach Pomorskich – 16-17.06.2015 r. – 10 os.
5. Warsztaty IV Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie - 16-17.06.2015 r. – 10 os.
6. Warsztaty IV Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jeżewie – 16-17.06.2015 r. – 10 os.
7. Warsztaty IV Gimnazjum nr 1 im. Akademii Chełmińskiej w Chełmnie – 17-18.06.2015 r. – 10 os.
8. Warsztaty IV Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Piotra Sosnowskiego w Bysławiu – 17-18.06.2015 r. – 10 os.
9. Warsztaty IV Gimnazjum w Śliwicach – 17-18.06.2015 r. – 10 os.
10. Warsztaty IV Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu – 18-19.06.2015 r. – 10 os.
11. Warsztaty IV Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiu – 18-19.06.2015 r. – 10 os.
12. Warsztaty IV Gimnazjum w Zespole Szkół w Cekcynie - 18-19.06.2015 r. – 10 os.
13. Warsztaty IV Publiczne Gimnazjum w Nowem nad Wisłą – 19-20.06.2015 r. – 10 os.
14. Warsztaty IV Katolickie Gimnazjum im. Księdza Bernarda Sychty w Świeciu - 19-20.06.2015 r. – 10 os.
15. Warsztaty IV Gimnazjum Publiczne w Lnianie - 19-20.06.2015 r. – 10 os.
Lipiec 2015 r. - brak
Sierpień 2015 r. - brak
Wrzesień 2015 r. - brak
Październik 2015 r.
1. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 19.10.2015 r. – 25 os.
2. Prelekcja „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt” – 19.10.2015 r. – 33 os.
3. Prelekcja „Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne” – 19.10.2015 r. – 35 os.
4. Prelekcja „Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska” – 20.10.2015 r. – 10 os.
5. Prelekcja „Orientacja w terenie” – 20.10.2015 r. – 10 os.
6. Prelekcja „Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne” – 21.10.2015 r. – 10 os.
7. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 21.10.2015 r. – 10 os.
8. Prelekcja „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt” – 21.10.2015 r. – 10 os.
9. Prelekcja „Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne” – 22.10.2015 r. – 10 os.
10. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 22.10.2015 r. – 10 os.
11. Prelekcja „Orientacja w terenie” – 22.10.2015 r. – 42 os.
12. Prelekcja „Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska” – 22.10.2015 r. – 10 os.
13. Prelekcja „Orientacja w terenie” – 23.10.2015 r. – 10 os.
14. Prelekcja „Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego” – 23.10.2015 r. – 10 os.
15. Prelekcja „Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne” – 23.10.2015 r. – 30 os.
16. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 23.10.2015 r. – 27 os.
17. Prelekcja „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt” – 23.10.2015 r. – 28 os.
18. Prelekcja „Konieczność ochrony ptaków w Polsce” – 23.10.2015 r. – 10 os.
19. Prelekcja „Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza” – 23.10.2015 r. – 10 os.
20. Prelekcja „Jak chronić polską przyrodę – Natura 2000” – 23.10.2015 r. – 23 os.
21. Prelekcja „Płazy i gady Polski” – 23.10.2015 r. – 35 os.
22. Prelekcja „Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska” – 23.10.2015 r. – 10 os.
23. Prelekcja „Jak chronić polską przyrodę – Natura 2000” – 26.10.2015 r. – 49 os.
24. Prelekcja „Płazy i gady Polski” – 26.10.2015 r. – 48 os.
25. Prelekcja „Orientacja w terenie” – 27.10.2015 r. – 20 os.
26. Prelekcja „Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska” – 27.10.2015 r. – 10 os.
27. Prelekcja „Orientacja w terenie” – 28.10.2015 r. – 20 os.
28. Prelekcja „Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego” – 28.10.2015 r. – 20 os.
29. Prelekcja „Konieczność ochrony ptaków w Polsce” – 29.10.2015 r. – 10 os.
30. Prelekcja „Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza” – 29.10.2015 r. – 10 os.
31. Prelekcja „Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego” – 29.10.2015 r. – 10 os.
32. Prelekcja „Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza” – 29.10.2015 r. – 10 os.

Listopad 2015 r.
1. Prelekcja „Konieczność ochrony ptaków w Polsce” – 03.11.2015 r. – 20 os.
2. Prelekcja „Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza” – 03.11.2015 r. – 20 os.
3. Prelekcja „Orientacja w terenie” – 04.11.2015 r. – 10 os.
4. Prelekcja „Konieczność ochrony ptaków w Polsce” – 04.11.2015 r. – 10 os.
5. Prelekcja „Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska” – 04.11.2015 r. – 10 os.
6. Prelekcja „Konieczność ochrony ptaków w Polsce” – 05.11.2015 r. – 10 os.
7. Prelekcja „Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza” – 05.11.2015 r. – 10 os.
8. Prelekcja „Orientacja w terenie” – 09.11.2015 r. – 24 os.
9. Prelekcja „Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska” – 09.11.2015 r. – 30 os.
10. Prelekcja „Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne” – 10.11.2015 r. – 10 os.
11. Prelekcja „Konieczność ochrony ptaków w Polsce” – 10.11.2015 r. – 10 os.
12. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 10.11.2015 r. – 10 os.
13. Prelekcja „Orientacja w terenie” – 10.11.2015 r. – 19 os.
14. Prelekcja „Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska” – 10.11.2015 r. – 18 os.
15. Prelekcja „Orientacja w terenie” – 12.11.2015 r. – 10 os.
16. Prelekcja „Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska” – 12.11.2015 r. – 10 os.
17. Prelekcja „Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne” – 13.11.2015 r. – 10 os.
18. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 13.11.2015 r. – 10 os.
19. Prelekcja „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt” – 13.11.2015 r. – 10 os.
20. Prelekcja „Jak chronić polską przyrodę – Natura 2000” – 13.11.2015 r. – 10 os.
21. Prelekcja „Płazy i gady Polski” – 13.11.2015 r. – 10 os.
22. Prelekcja „Orientacja w terenie” – 13.11.2015 r. – 19 os.
23. Prelekcja „Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska” – 13.11.2015 r. – 20 os.
24. Prelekcja „Konieczność ochrony ptaków w Polsce” – 13.11.2015 r. – 23 os.
25. Prelekcja „Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza” – 13.11.2015 r. – 27 os.
26. Prelekcja „Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego” – 13.11.2015 r. – 28 os.
27. Prelekcja „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt” – 17.11.2015 r. – 10 os.
28. Prelekcja „Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego” – 17.11.2015 r. – 17 os.
29. Prelekcja „Płazy i gady Polski” – 17.11.2015 r. – 10 os.
30. Prelekcja „Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego” – 17.11.2015 r. – 18 os.
31. Prelekcja „Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza” – 18.11.2015 r. – 10 os.
32. Prelekcja „Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego” – 18.11.2015 r. – 10 os.
33. Prelekcja „Konieczność ochrony ptaków w Polsce” – 18.11.2015 r. – 20 os.
34. Prelekcja „Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza” – 18.11.2015 r. – 10 os.
35. Prelekcja „Konieczność ochrony ptaków w Polsce” – 19.11.2015 r. – 10 os.
36. Prelekcja „Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza” – 19.11.2015 r. – 10 os.
37. Prelekcja „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt” – 19.11.2015 r. – 10 os.
38. Prelekcja „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt” – 19.11.2015 r. – 20 os.
39. Prelekcja „Jak chronić polską przyrodę – Natura 2000” – 19.11.2015 r. – 20 os.
40. Prelekcja „Konieczność ochrony ptaków w Polsce” – 20.11.2015 r. – 20 os.
41. Prelekcja „Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza” – 20.11.2015 r. – 20 os.
42. Prelekcja „Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego” – 20.11.2015 r. – 20 os.
43. Prelekcja „Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego” – 24.11.2015 r. – 10 os.
44. Prelekcja „Płazy i gady Polski” – 24.11.2015 r. – 20 os.
45. Prelekcja „Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne” – 24.11.15r. – 20 os.
46. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 24.11.2015 r. – 20 os.
47. Prelekcja „Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne” – 25.11.15r. – 18 os.
48. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 25.11.2015 r. – 20 os.
49. Prelekcja „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt” – 25.11.2015 r. – 10 os.
50. Prelekcja „Jak chronić polską przyrodę – Natura 2000” – 25.11.2015 r. – 10 os.
51. Prelekcja „Płazy i gady Polski” – 25.11.2015 r. – 10 os.
52. Prelekcja „Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego” – 26.11.2015 r. – 10 os.
53. Prelekcja „Jak chronić polską przyrodę – Natura 2000” – 26.11.2015 r. – 10 os.
54. Prelekcja „Płazy i gady Polski” – 26.11.2015 r. – 10 os.

Grudzień 2015 r.
1. Prelekcja „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt” – 01.12.2015 r. – 10 os.
2. Prelekcja „Jak chronić polską przyrodę – Natura 2000” – 01.12.2015 r. – 10 os.
3. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 01.12.2015 r. – 10 os.
4. Prelekcja „Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne” – 01.12.15r. – 10 os.
5. Prelekcja „Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska” – 02.12.2015 r. – 10 os.
6. Prelekcja „Jak chronić polską przyrodę – Natura 2000” – 02.12.2015 r. – 10 os.
7. Prelekcja „Płazy i gady Polski” – 02.12.2015 r. – 20 os.
8. Prelekcja „Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne” – 03.12.15r. – 10 os.
9. Prelekcja „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 03.12.2015 r. – 10 os.
10. Prelekcja „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt” – 03.12.2015 r. – 10 os.
11. Prelekcja „Jak chronić polską przyrodę – Natura 2000” – 03.12.2015 r. – 10 os.
12. Prelekcja „Płazy i gady Polski” – 03.12.2015 r. – 10 os.
13. Prelekcja „Jak chronić polską przyrodę – Natura 2000” – 08.12.2015 r. – 10 os.
14. Prelekcja „Płazy i gady Polski” – 08.12.2015 r. – 10 os.

 

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego


Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego


Styczeń 2015 r. - brak

Luty 2015 r. - brak
Marzec 2015 r. - brak
Kwiecień 2015 r. - brak
Maj 2015 r.
1. Konkurs przyrodniczy Eko-prezenter 2015” – 21.04 – 20.05.2015 r. – 40 os.
2. Konkurs przyrodniczy Szkoła Eko-prezenterów 2015” – 21.04 – 20.05.2015 r. – 40 os.
Czerwiec 2015 r.
1. Wycieczka przyrodnicza „Twierdza Chełmno i Zamek Świecie” – 13.06.2015 r. – 40 os.
2. Wycieczka przyrodnicza „Twierdza Toruń i Forty w Toruniu” – 20.06.2015 r. – 40 os.
3. Wycieczka przyrodnicza „Twierdza Grudziądz i Cytadela Grudziądz” – 27.06.2015 r. – 40 os.
Lipiec 2015 r.
1. Warsztaty przyrodnicze „Różnorodność biologiczna i ochrona przyrody w Dolinie Dolnej Wisły” – 1-2.07.2015 r. – 20 os.
2. Szkolenie „Ochrona starych odmian drzew owocowych – Dni Otwarte Sadów” – 3-4.07.2015 r. – 20 os.
Sierpień 2015 r. - brak
Wrzesień 2015 r. - brak
Październik 2015 r.
1. Warsztaty przyrodnicze „Różnorodność biologiczna i ochrona przyrody w Dolinie Dolnej Wisły” – 1-2.10.2015 r. – 20 os.
2. Szkolenie „Ochrona starych odmian drzew owocowych – Dni Otwarte Sadów” – 3-4.10.2015 r. – 27 os.
3. Wycieczka przyrodnicza „Twierdza Chełmno i Zamek Świecie” – 10.10.2015 r. – 44 os.
4. Wycieczka przyrodnicza „Twierdza Toruń i Forty w Toruniu” – 17.10.2015 r. – 42 os.
5. Wycieczka przyrodnicza „Twierdza Grudziądz i Cytadela Grudziądz” – 24.10.2015 r. – 41 os.
Listopad 2015 r.
1. Konferencja przyrodnicza „Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Dolin rzecznych” – 09.11.2015 r. – 62 os.
Grudzień 2015 r. - brak


Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Styczeń 2015 r. - brak
Luty 2015 r. - brak
Marzec 2015 r.
1. Szkolenie „Rolnictwo ekologiczne sprzymierzeńcem środowiska naturalnego” – 14.03.2015 r. – 15 os.
2. Szkolenie „Rolnictwo ekologiczne sprzymierzeńcem środowiska naturalnego” – 21.03.2015 r. – 15 os.
Kwiecień 2015 r.
1. Szkolenie „Rolnictwo ekologiczne sprzymierzeńcem środowiska naturalnego” – 18.04.2015 r. – 15 os.
2. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” – 20.04.2015 r. – 20 os.
3. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” – 21.04.2015 r. – 14 os.
Maj 2015 r. - brak
Czerwiec 2015 r.
1. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” – 06.06.2015 r. – 24 os.
2. Szkolenie „Bioróżnorodność w aspekcie rolnictwa” – 11.06.2015 r. – 19 os.
3. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” – 13.06.2015 r. – 22 os.
4. Święto Łąk – 18.06.2015 r. – 516 os.
5. Warsztat ornitologiczny I – 18.06.2015 r. – 120 os.
6. Warsztat ornitologiczny II – 18.06.2015 r. – 163 os.
7. Warsztat botaniczny I – 18.06.2015 r. – 156 os.
8. Warsztat botaniczny II – 18.06.2015 r. – 152 os.
9. Warsztat przyrodniczy I – 18.06.2015 r. – 135 os.
10. Warsztat przyrodniczy II – 18.06.2015 r. – 145 os.
11. Warsztat przyrodniczy III – 18.06.2015 r. – 126 os.
12. Warsztat kulinarny I – 18.06.2015 r. – 151 os.
13. Warsztat kulinarny II – 18.06.2015 r. – 131 os.
14. Warsztat kulinarny III – 18.06.2015 r. – 145 os.
15. Warsztat Bioróżnorodność Łąk – 18.06.2015 r. – 127 os.
16. Warsztat entomologiczny – 18.06.2015 r. – 159 os.
17 Warsztat zwierzęta województwa kujawsko – pomorskiego – 18.06.2015 r. – 148 os.
18. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” – 20.06.2015 r. – 15 os.
Lipiec 2015 r.
1. Szkolenie „Rolnictwo ekologiczne sprzymierzeńcem środowiska naturalnego” – 15.07.2015 r. – 15 os.
Sierpień 2015 r. - brak
Wrzesień 2015 r. - brak
Październik 2015 r.
1. Szkolenie „Bioróżnorodność w aspekcie rolnictwa” – 03.10.2015 r. – 16 os.
2. Szkolenie „Bioróżnorodność w aspekcie rolnictwa” – 10.10.2015 r. – 15 os.
3. Szkolenie „Bioróżnorodność w aspekcie rolnictwa” – 17.10.2015 r. – 15 os.
4. Szkolenie „Bioróżnorodność w aspekcie rolnictwa” – 24.10.2015 r. – 17 os.
5. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” – 01.10.2015 r. – 23 os.
6. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” – 09.10.2015 r. – 24 os.
7. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” – 16.10.2015 r. – 22 os.
8. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” – 21.10.2015 r. – 35 os.
9. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” – 23.10.2015 r. – 24 os.
Listopad 2015 r. - brak
Grudzień 2015 r. - brak

Styczeń 2016 r.
1. Szkolenie „Bioróżnorodność w aspekcie rolnictwa” - 15.01.2016 r. - 16 os.
2. Szkolenie „Rolnictwo ekologiczne sprzymierzeniec środowiska naturalnego”- 18.01.2016 r. - 16 os.
3. Szkolenie „Rolnictwo ekologiczne sprzymierzeniec środowiska naturalnego”- 19.01.2016 r. - 24 os.
Luty 2016 r.
1. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” - 11.02.2016 r. - 20 os.
2. Szkolenie „Bioróżnorodność w aspekcie rolnictwa” -19.02.2016 r. - 15 os.
3. Szkolenie „Rolnictwo ekologiczne sprzymierzeniec środowiska naturalnego”- 22.02.2016 r. - 24 os.
Marzec 2016 r.
1. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” - 21.03.2016 r. - 17 os.
2. Animacja przyrodnicza „Ekosystemy Doliny Noteci” - 22.03.2016 r. - 27 os.

Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zasady zachowania prywatności Użytkowników Serwisu

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; wyświetlania i treści multimedialnych; integracji z portalami społecznościowymi;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

GWPK w Kowalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych przeglądarkach?


Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików cookie Domyślne blokowanie plików cookie Domyślne zezwalanie na pliki cookie Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen


Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.


Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.


Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.


Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.