Informacja o wyniku przetargu na zamówienie dla projektu BIO+

Informacja o wyniku przetargu na "Zamówienie dla projektu BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim ". W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na "Zamówienie dla projektu BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim " informujemy, że najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania złożyły następujące firmy:

Zadanie nr 1 zgodnie ze specyfikacją techniczną A
ALL Sp. z o.o., ul. Puławska61, 02-595 Warszawa - zaoferowana cena brutto 244.770,00 zł

Zadanie nr 2 zgodnie ze specyfikacją techniczną B
WEBICON Lesław Kruczyłło, ul. Kasztanowa 29A, 09-410 Płock - zaoferowana cena brutto 13.033,08 zł

Zadanie nr 3 zgodnie ze specyfikacją techniczną C
KONCEPT Elżbieta Hajder, Wólka Sokołowska 237, 36-050 Sokołów Młp - zaoferowana cena brutto 38.186,91 zł

Firmy spełniły warunki udziału w postępowaniu i zaoferowały najkorzystniejsze oferty - pobierz