Polish English

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienie dla BIO+: film przyrodniczy, infokiosk, pomoce edukacyjne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Numer ogłoszenia: 128510 - 2015
Ddata zamieszczenia: 29.05.2015 r.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80330 - 2015 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, ul. Zamkowa 11, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 284 22 26, faks 54 274 11 05.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dla projektu BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie numer 1 zgodnie ze specyfikacją techniczną A Film dokumentalny, przyrodniczy Tajemnice przyrody Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego Zadanie numer 2 zgodnie ze specyfikacją techniczną B Infokiosk Zadanie numer 3 zgodnie ze specyfikacją techniczną C pomoce edukacyjne, meble szkolne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.00.00-5, 30.23.12.30-8, 39.16.21.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Zadanie numer 1 zgodnie ze specyfikacją techniczną A (Film dokumentalny, przyrodniczy Tajemnice przyrody Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ALL Sp. z o. o. 02-595 Warszawa,, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180126,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 244770,00
Oferta z najniższą ceną: 244770,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1476000,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Zadanie numer 2 zgodnie ze specyfikacją techniczną B (Infokiosk)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WEBICON Lesław Kryczałło, ul. Kasztanowa 29A, 09-410 Płock, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8428,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13033,08
Oferta z najniższą ceną: 13033,08 / Oferta z najwyższą ceną: 31980,00
Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Zadanie numer 3 zgodnie ze specyfikacją techniczną C (pomoce edukacyjne, meble szkolne)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
KONCEPT Elżbieta Hajder, Wólka Sokołowska 237, 36-050 Sokołów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21342,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38186,91
Oferta z najniższą ceną: 38186,91 / Oferta z najwyższą ceną: 38186,91
Waluta: PLN.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało opublikowane na stronach internetowych Portalu UZP w dniu 29.05.2015 r. pod numerem 128510-2015 - pokaż ogłoszenie

Strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zasady zachowania prywatności Użytkowników Serwisu

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; wyświetlania i treści multimedialnych; integracji z portalami społecznościowymi;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

GWPK w Kowalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych przeglądarkach?


Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików cookie Domyślne blokowanie plików cookie Domyślne zezwalanie na pliki cookie Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen


Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.


Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.


Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.


Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.