Informacja o wyniku przetargu na wykonanie pracowni edukacyjnej oraz ogrodu Rycykowy zakątek

Informacja o wyniku przetargu na "Wykonanie pracowni edukacyjnej oraz ogrodu Rycykowy zakątek". W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego w ramach realizacji projektu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" informujemy, że najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania złożyły następujące firmy:

Zadanie nr 1 - Wykonanie pracowni edukacyjnej
DELTA Sp.j. Krentowski, Hus, ul Węglowa 64A, 15-121 Białystok
Wartość brutto: 491.815,50 zł
Okres gwarancji: 20
Ilość punktów: 100

Zadanie nr 2 - Wykonanie ogrodu "Rycykowy zakątek"
Wybór oferty unieważniony - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli 876.209,99 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej ofery.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz